Rod: hrab

(Carpinus)

rod hrab je u nás zastúpený jedným druhom - hrab obyčajný (Carpinus betulus L.)