Rod: orech

(Juglans)
  • žväčšinou mohutné stromy
  • žlisty nepárno perovito zložené, striedavé, opadavé
  • žletorasty majú veľký priehradkovaný stržeň
  • žplod je kôstkovica obsahujúca hrubostenný orech
  • žna Slovensku sa pestujú dva druhy:
    • orech kráľovský (Juglans regia)
    • orech čierny (Juglans nigra)