Rod: lieska

(Corylus)
  • ždo rodu patrí 15 druhov, ktoré rastú v Európe, Ázii a Severnej Amerike
  • žna Slovensku rastie pôvodne jeden druh (lieska obyčajná) a niekoľko cudzokrajných druhov (napr. lieska turecká)