Druh: dub sivý

(Quercus pedunculiflora K. Koch)
-> Rod: dub (Quercus) -> Čeľaď: bukovité (Fagaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny

Habitus

 • strom dorastajúci do výšky 30 m
 • tvarom koruny podobný dubu letnému
 • borka žtmavosivá až černastá, žpevná, hrubo pozdĺžne rozpukaná

Púčiky

 • postavené po špirále na konci nakopené
 • púčiky sú vajcovité, 5 - 8 mm veľké
 • obalové šupiny hnedé, brvité

Výhonky (letorasty)

 • letorasty holé, hnedé s veľkými elipsovitými lenticelami

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, delené - perovito zárezové
 • v základnom tvare široko elipsovité až obráteno vajcovité na báze srdcovité
 • laloky sú široké, celistvookrajové (prostredné laloky takmer vodorovne odstávajúce)
 • zárezy úzke - hlboké
 • stopka hrubá, 3 - 5 mm dlhá
 • vrchná strana tmavozelená, matná
 • spodná strana sivozelená, krátko chlpatá

Kvety

 • podobné dubu letnému

Plody - semená

 • plod je nažka - žaluď, elipsoidný v zrelosti hnedý, často pozdĺžne tmavo pruhovaný, 20 -25 mm veľký (tvarove podobný dubu letnému)
 • čiaška je hrubostenná, šupiny sú ploché, bokmi zrastené (vytvárajú prstence)
 • stopka je 6 - 9 (až 15 cm) dlhá, zväčša dlhšia ako polovica dĺžky čepele, ohybná

Rozšírenie

 • južné a stredné Slovensko
 • dubový háj Cibajky na Ponitrí

Ekológia

 • nárokmi podobný dubu letnému

Význam

 • význam ako dub letný
 • krajinotvorný prvok (Cibajky na Ponitrí)
 • parková drevina
 • zraniteľný druh(VU) - chrániť staré jedince a využiť ich ako semennú bázu