Druh: borovica ostitá

(Pinus aristata Engelm.)

Habitus

 • strom vysoký 5 - 15 m, často krovitého vzrastu
 • kôra zelenohnedá, neskôr sivá a vo vyššom veku sa tvorí šupinovitá borka

Listy (asimilačné orgány)

 • listy ihlicovité
 • Ihlice 20 - 40 x 0,1 mm veľké, končisté, celistvo okrajové, na priereze trojuholníkovité na vonkajšej strane tmavozelené, lesklé s početnými belavými bodkami – kvapôčkami živice
 • na vnútornej strane s výraznými belavými pásmi prieduchov
 • vyrastajú po päť na brachyblastoch  - sekcia Strobus (5 ihlíc na brachyblaste, pupok je na spodnom okraji štítku)
 • zväzočky ihlíc sú okolo konára husto zoskupené

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety rôznopohlavné usporiadané v šišticiach
 • kvitne VI

Plody - semená

 • plod je šiška 5 - 10 x 4 - 5 cm veľká, vajcovitá, sediaca, nerozpadavá
 • štítky na semených šupinách sú mierne vyvýšené, pupok vybieha do 8 - 10 mm dlhého tenkého tŕňa

Rozšírenie

 • pôvodne rozšírená v západnej časti severoamerického kontinentu
 • južná časť Skalnatých vrchov okolo hornej hranice lesa v nadmorských výškach 2 500 – 3 600 m n. m.
 • do Európy bola zavedené roku 1861

Ekológia

 • svetlomilná drevina, nenáročná na obsah živín v pôde, znáša sucho
 • v našich podmienkach je odolná nízkym teplotám

Význam

 • rastie veľmi pomaly, preto je vhodná do skaliek, alebo ako bonsaj
 • ozdobná ihlicami - lesklé s početnými belavými bodkami – kvapôčkami živice
 • je to dlhoveká drevina
 • vek najstaršieho jedinca bol odhadnutý na 2435 rokov (zdroj wikipédia)