Druh: borovica Jeffreyova

(Pinus jeffreyi Grev. et Balf.)

Habitus

 • strom dorastajúci do výšky 30 - 50 m
 • koruna je široko kužeľovitá až vajcovitá, pomerne riedka
 • konáre vyrastajú v praslenoch, sú hrubé, rovnovážne odstávajú a na koncoch vystupujú
 • kôra je sivohnedá, pomerne dlho hladká
 • borka je rozpukaná do väčších obdĺžnikovitých vrstvovitých platničiek na povrchu sivohnedých, vnútri červenkastohnedých

Výhonky (letorasty)

 • ročné výhonky sú hrubé, zelenkasté, modrasto osrienené
 • v druhom roku sú zelenohnedé s pozostatkami osrienenia
 • konáre po nalomení voňajú citrónovou silicou.

Listy (asimilačné orgány)

 • listy ihlicovité
 • ihlice sú 150 - 250 x 1,5 - 2,0 mm veľké, ostro hrotité, na priereze trojuholníkovité, po hranách jemne pílkovité, modrasto zelené, pevné, rovné
 • zoskupené sú po 3 na brachyblastoch (sekcia Pinaster, subsekcia Taeda)
 • na vetvičke vytrvajú 3 - 4 roky

Kvety

 • drevina jednodomá, kvety rôznopohlavné, kvitne v máji
 • ♂ šištice sú 2,0 - 3,0 x 0,8 x 1,1 cm veľké, podlhovasto vajcovité, tupé, červenkastožlté, vyrastajú na báze tohoročného výhonku
 • ♀ šištice sú 2,0 - 2,5 x 1,0 - 1,2 cm veľké, vajcovité, červené, neskôr fialovasté, vzpriamené na 2,0 - 2,5 cm dlhej stopke, vyrastajú jednotlivo, alebo po 2 - 3 na konci tohoročných výhonkov

Plody - semená

 • plod je šiška 150 - 250 x 80 - 110 mm veľká, podlhovasto vajcovitá, červenkastohnedá, stopkatá
 • semenné šupiny majú štítky ihlanovito vyduté s ostrou priečnou vyvýšeninou
 • pupok vybieha do 3 - 4 mm dlhého ostrého hrotu
 • semeno je 10 - 12 x 7 - 8 mm veľké, podlhovasto vajcovité, mramorované s klieštikovite upevneným 25 - 30 cm dlhým krídlom

Rozšírenie

 • pôvodne rozšírená v západnej časti severoamerického kontinentu od južného Oregonu do Kalifornie
 • rastie na svahoch Sierry Nevady v nadmorských výškach ad 1 600 do 2 700 m n. m.
 • do Európy bola zavedená v r. 1852

Ekológia

 • je to svetlomilná drevina, nenáročná na obsah živín v pôde a pôdni vlahu
 • rastie v oblastiach s vlhšou klímou na pôdach slabšie zásobených živinami
 • tvorí rovnorodé porasty, alebo porasty zmiešané s jedľou srienistou (Abies noncolor)
 • stredne odolná voči nízkym teplotám

Význam

 • dekoratívna drevina habitusom (pôsobí mohutným dojmom, podobne ako borovica limbová)
 • ozdobná dlhými vejárovito rozloženými ihlicami a veľkými šiškami