Druh: buk lesný

(Fagus sylvatica L.)
-> Rod: buk (Fagus) -> Čeľaď: bukovité (Fagaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny

Habitus

 • žstrom prvej veľkosti (mohutný - majestátny) dorastajúci do výšky 30 – 40 m
 • žkoruna vajcovitá až široko rozložitá – premenlivého tvaru (tvarovo nestála drevina - žkeď rastie ako solitér má tendenciu rozkošatenia)
 • žkoreňová sústava je kolovitá až srdcovitá
 • žkôra je hnedá, hladká
 • žborka svetlosivá až tmavosivá hladká až do vysokého veku, len na báze zriedka jemne pozdĺžne rozpukaná

Púčiky

 • žpostavené po špirále, často striedavo vo dvoch radoch
 • listové 15 - 30 x 3 - 5 mm veľké, žvretenovité, hrotité, sediace, žod vetvičky odklonené pod uhlom 45°
 • žkvetné 15 - 20 x 8 - 10 mm veľké, široko vajcovité, prihrotené
 • žpúčikové (obalové) šupiny viaceré, červeno hnedéž, po okraji sivasté, brvité

Výhonky (letorasty)

 • žoblé, olivovo zelené, sivo plstnaté, neskôr červeno hnedé
 • žlenticely drobné, žltkasté

Listy (asimilačné orgány)

 • žjednoduché, vajcovité až eliptické, žkrátko hrotité, na báze široko klinovité
 • žcelistvo okrajové, po okraji zvlnené až zubaté
 • žvrchná strana tmavozelená lesklá, žspodná svetlejšia, chĺpky aspoň na žilnatine, žstopka je 5 – 15 mm dlhá
 • mladé listy sú po rozvití po oboch stranách hodvábne chlpaté, po okraji dlho brvité
 • opadnuté listy sa ťažko rozkladajú v dôsledku vysokého obsahu vápnika v listoch, opad sa preto pod materským porastom hromadí

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety rôznopohlavné
 • žkvitne v máji súčasne s rozvíjaním listov
 • ž♂  kvety - jahňady sú guľovité, žlto zelené, previsnuté, jahňady sú na 2-3 cm dlhých stopkáchž
 • ♀ kvety vyrastajú po dva v 15 – 25 mm dlhej červenkastej šupinovitej čiaške na dlhých výhonkoch - letorastoch

Plody - semená

 • plod je žnažka 10 - 15 x 10 mm veľká, ihlancovitá, ostro 3-hranná, hrotitá, lesklá, hnedá
 • žnažky sú uložené po dve v drevnatej ostitej čiaške, žčiaška sa po dozretí otvára štyrmi chlopňami
 • žnažky dozrievajú IX – X, žklíčivosť je pomerne nízka 60 – 80 % a podrží si ju len ½ roka (podobne ako jedľa)
 • semenáčikž má dva nápadne veľké klíčne listy obličkovitého tvaru a nad nimi ždva primárne protistojné listy, ktoré sú podobné normálnym listom

Rozšírenie

 • žpôvodne ± celá Európa s dosahom oceánskej klímy, chýba v teplých oblastiach s nedostatkom zrážok
 • žna Slovensku 2 – 5 lvs s výnimkou nížin a oblastí s kontinentálnou klímou, od 300 do 1260 m n. m.  (1480 m n. m. -  Malá Fatra kde tvorí hornú hranicu lesa)

Ekológia

 • tôňomilná  drevina, oceánskej klímy, náročná na obsah živín v pôde
 • žvyžaduje vyššiu vzdušnú aj pôdnu vlhkosť a dostatok zrážok, vyhýba sa zamokreným, ale aj presýchavým stanovištiam
 • ždobre rastie na sviežich a živných humóznych pôdach
 • žbukový opad na dobrých stanovištiach sa rozkladá lepšie, na horších sa hromadí
 • žtvorí rovnorodé, ale aj zmiešané porasty s dubom, jedľou a smrekom (podľa nadmorskej výšky)

Význam

 • žnajvýznamnejšia hospodárska drevina
 • ždrevo je tvrdé, pevné, ťažké, krehké, svetlo ružovkastej farby, bezjadrové s vyzretým drevom (častý výskyt nepravého jadra), žvyužitie:
  • výroba nábytku, krájaných a lúpaných dýh
  • chemické spracovanie – výroba celulózy a iných produktov (drevný ocot, lieh, ...)
 • plodonosná drevina - plody (bukvice - nažky) sú hlavne v čase semenných rokov významným zdrojom potravy pre lesnú zver aj vtáctvo
 • vytvára mnohé ozdobné formy:
  • strihanolistá
  • červenolistá
  • škvrnitolistá