Druh: borovica limbová

(Pinus cembra L.)

Habitus

 • žmohutný strom vysoký 20 - 25 m, koruna spočiatku kužeľovitá neskôr valcovitá, hlboko zakonárená vo vyššom veku na vrchole zaoblená
 • konáre sú hrubé - vodorovne rozložené
 • kôra je v mladosti sivozelená, hladká, pomerne rýchlo sa mení na sivohnedú šupinovite rozpukanú borku
 • žjediný domáci druh zaradený do sekcie strobus (borovice s piatimi ihlicami vo zväzku)

Púčiky

 • púčiky 7 - 10 x 5 - 5 mm veľké, široko vajcovité, prihrotené, červenohnedé, slabo živičnaté

Výhonky (letorasty)

 • červeno hnedé, hrdzavo chĺpkaté, neskôr sivočierne lysé

Listy (asimilačné orgány)

 • Ihlicovité 5 - 10 cm veľké, na priereze trojhranné, končisté, tuhé – po hranách jemne pílkaté, na vnútorných stranách s pásmi belavých prieduchov
 • vyrastajú vo zväzočkoch po 5 na brachyblastoch
 • od konára sa šikmo odkláňajú na všetky strany, na báze sú obalené hnedočervenými šupinami, ktoré v prvomroku opadávajú
 • na konároch vytrvajú 3 - 6 rokov

Kvety

 • jednodomá drevina, kvety rôznopohlavné, kvitne jún až júl v závislosti od nadmorskej výšky
 • ♂ šištičky sú 10 - 15 mm veľké, široko vajcovité, sediace, žlté až červenkasté po viac pri báze tohoročných výhonkov
 • ♀ šištičky sú cca 10 mm veľké, tupo kužeľovité, krátko stopkaté, purpurovo červené až fialovasté
 • vyrastajú vzpriamene na konci tohoročných výhonkov po 2 - 5 v praslenoch

Plody - semená

 • žšiška vzpriamená, 5 - 8 x 3 - 5 cm veľká, široko vajcovitá, pred dozretím modro fialová, po dozretí škoricovo hnedá (žpupok je posunutý na okraj štítka)
 • ždozrieva na jeseň (už koncom augusta) druhého roku po opelení
 • žje polorozpadavá – po odpadnutí na zem sa plodové šupiny otvárajú a rozpadávajú – čiže semená sa uvoľňujú až na zemi
 • žsemeno ("limbové oriešky") je 8 - 14 x 6 - 10 mm veľké, obráteno vajcovité, bez krídelka, hranaté s jednou stranou vyklenutou, tmavohnedé, matné s pevným osemením
 • žrozširujú ho hlodavce a vtáky - hl. orešnica perlavá

Rozšírenie

 • limba je vysokohorská drevina s rozpojitým areálom rozšírenia
 • sú dve centrá jej rozšírenia:
  1. Alpy (1600 – 2400 m n. v.)
  2. Karpaty (1400 – 1800 m n. v.)
 • žna Slovensku rastie od 900 – 1800 m n. m. v Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách jednotlivo, alebo v malých skupinkách v medzernatých smrekových porastoch spolu so smrekovcom opadavým, jarabinou vtáčou, brezou bielou, brezou karpatskou, ...
 • žako strom vystupuje najvyššie zo všetkých našich drevín – až do pásma kosodreviny (1500 - 1800 m n. m.)

Ekológia

 • žna Slovensku rastie iba v tatranskej oblasti na rôznych geologických podkladoch, hl. na hlbších hlinitých pôdach
 • žje náročná na pôdnu, ale aj vzdušnú vlhkosť
 • žv európskych horách sa viaže na polohy s výrazne kontinentálnou  klímou
 • žvo svojom prostredí je to veľmi pôsobivá drevina s výraznou korunou a mohutnými koreňmi, ktoré vnikajú hlboko do trhlín

Význam

 • zákonom žchránená drevina !
 • veľký pôdoochranný a vodohospodársky význam
 • žv minulosti bola z mnohých lokalít prirodzeného rozšírenia vytlačená – vyrúbaná pre kvalitné drevo, ktoré sa používalo na výrobu nábytku (hl. v Západných Tatrách)
 • žozdobná parková drevina s mohutnou a husto olistenou korunou
 • žnaša najdlhovekejšia drevina - až 700 r.