Druh: borovica horská

(Pinus mugo Turra)

Habitus

 • žpoliehavý ker 3 – 5 m vysoký, žkmene často plazivé s vystúpavými konármi
 • žkôra je hnedosivá, postupne prechádza do tmavosivej až černastej nepravidelne rozpukanej borky
 • žkoreňová sústava je plochá, rozložitá

Púčiky

 • žsú podlhovasto vajcovité, krátko prihrotené, hnedé až čevenkasté, silno živičnaté

Výhonky (letorasty)

 • žspočiatku sú zelenkavé, neskôr hnedé až tmavosivé (pomerne hrubé), lysé
 • žvetvičky aj konáre sú ohybné (pružné) - ako prispôsobenie sa tlaku snehu

Listy (asimilačné orgány)

 • žihlice sú 20 - 80 x 1,5 - 2 mm veľké, tmavozelené, lesklé, tupo hrotité
 • žvyrastajú po dve na brachyblastoch
 • žna priereze sú polkruhovité, žmierne kosákovito ohnuté
 • žna konárikoch sú husto zoskupené
 • žvytrvávajú 6 - 9 rokov

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety rôznopohlavné (často sa vyskytuje dvojdomosť)
 • žkvitne VI  –  VII
 • žsamčie šištice sú až 1,5 cm dlhé, podlhovasto vajcovité, stopkaté, zlatožlté, žvyrastajú vo väčšom počte na báze letorastu
 • žsamčie šištice sú guľovité až široko vajcovité, do 5 mm veľké, tmavočervené až fialovasté, krátko stopkaté
 • žvyrastajú po dve a viac na vrchole tohoročného výhonku

Plody - semená

 • plod je žšiška 2 - 6 x 1,5 - 2 cm veľká, pred dozretím zelená, po dozretí tmavohnedá, lesklá, veľmi premenlivého tvaru
 • žspodná časť štítku je preliačená a pupok zatlačený
 • dozrieva na jeseň druhého roku a tretím rokom odpadáva
 • žsemeno je do 5 mm dlhé, vajcovité, rôzne sfarbené – väčšinou čierne, ale aj hnedé, svetlé, škvrnité
 • žblanité krídelko je žltohnedé, dva až tri razy dlhšie ako semeno
 • žklíčivosť je okolo 80%
 • žsemenáčik je podobný semenáčiku borovice lesnej (má však zelený kmienok)

Rozšírenie

 • žvo vysokých pohoriach Európy nad hornou hranicou lesa, kde vytvára široký pás hustých nepriestupných porastov
 • žna Slovensku – Západné Beskydy, Malá a Veľká Fatra, Spišská Magura a centrum rozšírenia je v Nízkych a Vysokých Tatrách
 • žrastie  od 1550 (horná hranica lesa) - do 2050 m n. m.
 • žnajnižší prirodzený výskyt na Slovensku je evidovaný na Muránskej planine v Hrdzavej doline (cca 600 m n. m.)

Ekológia

 • žpatrí medzi naše najskromnejšie dreviny
 • žje nenáročná na živiny, odolná voči extrémnym teplotám
 • žnáročná je na zrážky a najmä na svetlo
 • žrastie viac menej na všetkých podkladoch

Význam

 • žchránená drevina - menej ohrozený druh (LR)
 • žpôdoochranný, vodohospodársky, protilavínový (zabraňuje vzniku lavín a erózii pôdy)
 • žveľký význam má v okrasnom sadovníctve a pri tvorbe zelene v mestách
 • v okrasnom sadovníctve sa využívajú hl. jej tvarové (vzrastové) formy - tzv. "čarovníky"
 • z mnohých miest svojho prirodzeného výskytu bola v minulosti odstránená - vypaľovaním, výrubom za účelom získania pasienkov (dialo sa tak vo všetkých vyšších pohoriach Slovenska - Západné, Belianske, Nízke Tatry, Malá a veľká Fatra, ...)