Druh: dub letný

(Quercus robur L.)
-> Rod: dub (Quercus) -> Čeľaď: bukovité (Fagaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny

Habitus

 • žstrom vysoký 30 – 40 m, koruna mohutná, široko rozložitá v poraste vyššie nasadená
 • žkôra červenohnedá neskôr svetlosivá hladká
 • borka žtmavosivá až černastá, žpevná, hrubo pozdĺžne rozpukaná

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené po špirále, na konci nakopené okolo terminálneho púčika
 • ž4 - 8 x 5 mm veľké, vajcovité, tupé až zaoblené, sediace
 • žna priečnom priereze tupo päťhranné
 • žobalové šupiny viaceré, svetlo hnedé s tmavším okrajom, tesne pritisnuté

Výhonky (letorasty)

 • žpomerne hrubé, žpozdĺžne ryhované, žolivovo zelené až červeno hnedé
 • žlenticely sú vypuklé, bodkovité, belavé

Listy (asimilačné orgány)

 • žjednoduché, perovito laločnaté až zárezové, v základnom tvare obráteno vajcovité !
 • žlisty sú 7 - 15 x 3 - 7 cm veľké, , žlaloky sú celistvo okrajové
 • žbočné žily ústia do lalokov aj do zárezov !
 • žbočných žíl je 5 až 9 párov
 • žstopka je krátka (2 – 8 mm)
 • žvrchná strana je tmavozelená, lesklá, spodná svetlejšia
 • žbáza listu srdcovitá (ukončená dvoma lalokmi) !

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety rôznopohlavné, kvitne v máji súčasne s rozvíjaním listov
 • ♂ kvety sú zoskupené do riedkych, asi 10 cm dlhých visiacich jahniad
 • ♀ kvety majú tvar guľovitého púčika, sú zoskupené po 2 až 3 na vzpriamenej 2 - 5 cm dlhej stopke

Plody - semená

 • plodž je elipsoidná nažka (žaluď), 2 - 4 x 1 - 2 cm veľká , najširšia v strede !
 • nažka je žsvetlohnedá s tmavšími pozdĺžnymi pásmi uložená v plytkej čiaške
 • žčiašky sú na  5  - 8 cm dlhých stopkách
 • nažky (žalude) dozrievajú IX - X
 • klíčivosť  je 50 – 70%, podrží si ju cca ½ roka
 • semeno klíči hypogeicky  - podzemne

Rozšírenie

 • pôvodne takmer v celej Európa okrem chladného severu
 • žna Slovensku od najnižších polôh (lužné lesy – tvrdý luh) cca do 570 m n. m. čiže 1 – 2 lvs – pahorkatiny
 • žz pôvodného rozšírenia ostali už len torzá
 • žje kostrou tvrdého luhu, kde rastie spolu s jaseňom štíhlym, jaseňom úzkolistým, brestom hrabolistým, brestom väzovým, lipami, javorom mliečnym, hrabom obyčajným a inými drevinami luhu

Ekológia

 • žsvetlomilná a teplomilná drevina, náročná na obsah živín v pôde aj pôdnu vlhkosť
 • žv požiadavke na vlahu rešpektujeme dva ekotypy:
  • lužný - dominantná drevina tvrdého luhu (lužného lesa)
  • lesostepný (Záhorská nížina - viate piesky)
 • ždub letný je dlhoveká drevina, dožíva sa 400 – 800 r.
 • žkoreňová sústava je kolovitá, dosahujúca do veľkej hĺbky (aj niekoľko 10 m)
 • je citlivý na neskoré, ale aj skoré mrazy (skoré mrazy spôsobujú mrazové trhliny)

Význam

 • žpo buku spolu s dubom zimným druhá najvýznamnejšia listnatá drevina (hlavne čo sa týka produkcie kvalitného dreva)
 • ždrevo je jadrové, tvrdé, pružné, jadro je tmavohnedé
 • dub letný patrí z hľadiska štruktúry dreva do skupiny tzv. listnatých kruhovito pórovitých drevín
 • ždrevo je veľmi kvalitné a cenné - využíva sa na výrobu masívneho nábytku, krájaných dýh, sudov a v minulosti sa z dreva dubov stavali lode
 • plodonosná drevina - plody (žalude) sú významným zdrojom potravy pre lesnú zver a vtáctvo (hl. v čase keď keď semenný rok)