Druh: dub zimný

(Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
-> Rod: dub (Quercus) -> Čeľaď: bukovité (Fagaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny

Habitus

 • mohutný strom dorastajúci do 30 m
 • koruna vajcovitá, ako solitér – široko rozložitá, menej rozkonárená ako u duba letného žv poraste je koruna vyššie nasadená, menšia
 • kmene ± priame,žkôra hnedosivá, neskôr sivá hladká
 • žborka hnedosivá až černastá, pozdĺžne rozpukaná v „plochých“ obdĺžnikovitých plátoch, žmenej pevná ako u duba letného

Púčiky

 • žpostavené po špirále, na konci nakopené okolo terminálneho púčika, ale je ich menej ako u duba letného
 • púčiky sú ž6 - 12 x 4 - 5 mm veľké, hrotité, štíhlejšie ako u duba letného
 • žv ostatných znakoch sú podobné ako dub letný

Výhonky (letorasty)

 • žpomerne hrubé, žpozdĺžne ryhované, žolivovo zelené až červeno hnedé
 • žlenticely sú vypuklé, bodkovité, belavé
 • celkovo podobne ako dub letný

Listy (asimilačné orgány)

 • žjednoduché, perovito laločnaté, laloky tupé
 • v obryse elipsovité, najširšie v strede !, ž8 - 12 x 4 - 7 cm veľké, okraj je celistvý
 • žbočné žily ústia len do lalokov !
 • žvrchná strana je tmavozelená - lesklá, spodná svetlejšia, chĺpky len v pazuchách žíl
 • žna báze sú ukončené klinovito !
 • žstopka je 1 - 3 cm dlhá (dlhšia ako u duba letného), zreteľne žliabkovitá

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety rôznopohlavné
 • žkvitne v máji súčasne s rozvíjaním listov, (o 14 dní neskôr ako d. l.)
 • žkvety sú morfologicky podobné d. l. s tým rozdielom, že ♀ kvety sú na krátkych stopkách, až sediace

Plody - semená

 • plod je ž1,5 - 3 x 1-2 cm veľká, súdkovitá nažka, najširšia v spodnej tretine, na konci stlačená v zrelosti hnedá, bez tmavších pásov
 • žčiaška je hnedá, tenkostenná, šupinovitá, krátko stopkatá !, takmer sediaca
 • žklíčivosť ako d. l.

Rozšírenie

 • žpôvodne rozšírený v menšej časti Európy ako d. l. a na rozdiel od d. l. sa dub zimný nevyskytuje vo východnej časti Európy
 • žna Slovensku rastie od najnižších polôh priemerne do výšky 680 (max. 1145) m n. m. (2 – 4 lvs)

Ekológia

 • žsvetlomilná drevina, menej náročná na úrodnosť pôd a vlhkosť ako d. l.
 • žrastie na kyslých aj zásaditých pôdachžv požiadavke na vlahu rešpektujeme podobne ako u d. l.  dva ekotypy:
  1. lesostepný
  2. rastúci na stanovištiach s vyššou hladinou spodnej vody
 • žtvorí porasty s hrabom, vyššie s bukom, v optime rozšírenia vytvára aj ± rovnorodé dubiny

Význam

 • žpodobne ako dub letný, drevo je ešte kvalitnejšie
 • plodonosná drevina - plody (žalude) sú významným zdrojom potravy pre lesnú zver a vtáctvo (hl. v čase keď keď semenný rok)
 • žznámy je ekotyp duba zimného - dub zimný - kokošovský - vyznačujúci sa priamym kmeňom a výnimočne kvalitným drevom z tohto dôvodu bola vyhlásená aj „Národná prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1965 na výmere 20 ha, chránia sa tu, prevažne na južných svahoch zachované, bukové dubiny s pôvodnou kvalitnou varietou tzv. kokošovského duba zimného, z dreva tohto duba, podľa historických záznamov bola postavená aj loď Krištofa Kolumba, objaviteľa Ameriky !