Druh: borovica čierna

(Pinus nigra Arn.)

Habitus

 • žstrom dorastajúci do výšky 30 - 40 (50) m
 • žkoruna mohutná, premenlivého tvaru (široko kužeľovitá až dáždnikovitá)
 • žkonáre pomerne hrubé, pevné
 • žborka je sivá až černastá, hlboko rozpukaná (vystupuje vysoko po kmeni)

Listy (asimilačné orgány)

 • žihlicovité, 8 - 16 cm dlhé, pevné, končisté, po okraji jemne pílkaté, na priereze polkruhovité
 • žvyrastajú po dve na brachyblastoch, žpošvy ihlíc sú 10 - 12 mm dlhé, trváce
 • žihlice vytrvávajú 3 - 5 rokov

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety sú rôznopohlavné, kvitne V – VI
 • žmorfologicky a usporiadaním podobné borovici lesnej

Plody - semená

 • plod je žšiška 4 - 10 x 2,5 - 4 cm veľká, vajcovitá až podlhovasto vajcovitá, svetlo hnedá, takmer sediaca, nerozpadavá
 • žštítok je kosoštvorcovitý, lúčovito ryhovaný, žltohnedý, lesklý s priečnou vyvýšenou hranou
 • žsemenné šupiny sú drevnaté, na spodnej strane tmavohnedé až černasté
 • žpupok je tmavohnedý s odpadávajúcim tŕnikom
 • ždozrieva na jeseň 2 roku a odpadáva v 3 roku
 • semeno je 5 - 7 x 3 - 4 mm veľké, podlhovasto vajcovité, farebne premenlivé, žltosivé až hnedé, prípadne mramorovité
 • blanité krídlo je 2 - 2,5 cm dlhé, svetlo hnedé, tmavšie pásikované

Rozšírenie

 • pôvodné rozšírenie - Južná Európa, Severná Afrika, Malá Ázia až Kaukaz v horských oblastiach od 600 – 2 000 m n. m.
 • jej výskyt je ostrovčekovitý (izolovaný)
 • na Slovensku je nepôvodná

Ekológia

 • žje to svetlomilná drevina s malými nárokmi na obsah živín a pôdnu vlhkosť
 • náročná na teplo, dobre rastie hl. na vápencoch, u nás je odolná mrazu
 • v miestach pôvodného výskytu žvytvára rovnorodé aj zmiešané porasty s borovicou lesnou, borovicou halepskou, borovicou prímorskou, jedľou bielou, jedľou gréckou, dubom cerovým, dubom plstnatým, dubom cezmínovým, ...)

Význam

 • žv oblastiach s pôvodným rozšírením patrí medzi významné hosp. dreviny
 • na Slovensku sa využívala na žzalesňovanie zdevastovaných plôch na vápencoch (v krasových územiach) po pastve (napr. v oblasti Čachtického hradu)
 • ždekoratívna habitusom, vytvára viaceré formy (stĺpovité, poliehavé, ...)
 • žje odolná exhalátom – vhodná do mestského prostredia