Druh: dub plstnatý

(Quercus pubescens Willd., nom. cons. prop.)
-> Rod: dub (Quercus) -> Čeľaď: bukovité (Fagaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny

Habitus

 • strom vysoký 7 - 15 m, koruna široká, guľovitá až dáždnikovitá
 • na zlých – extrémnych stanovištiach aj ako ker ž
 • kôra je svetlohnedá, pomerne skoro sa tvorí tmavohnedá až černastá, pevná - kockovito rozpukaná borka
 • samotné kmene bývajú poprehýbané a konáre pokrútené

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené po špirále, 4 - 6 x 3 - 4 mm veľké, sediace, na priereze tupo päťhranné, na konci nakopené
 • žobalové šupiny sú hnedé, plstnaté

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žolivovo zelené, neskôr červenkasto hnedé, žvýrazne sivo plstnaté

Listy (asimilačné orgány)

 • listy sú jednoduché, perovito laločnaté (4 - 5 lalokov)ž v základnom tvare obráteno vajcovité
 • sú 5 - 9 x 3 - 6 cm veľké, najširšie ± v hornej tretine, na vrchole zaoblené na báze klinovité až srdcovité
 • žmladé listy sú husto plstnaté, neskôr z vrchu lysejúce, tmavozelené, lesklé
 • žstopka je 0,5 - 2,0 cm dlhá, husto plstnatá
 • žlisty tuhé kožovité

Kvety

 • ždrevina jednodomá, kvety rôznopohlavn
 • žkvitne IV -  V,  kvety sú morfologicky podobné ako u duba letného

Plody - semená

 • plod je ž1,5 - 2,5 x 0,8 - 1,5 cm veľká elipsoidná nažka v hlbokej plstnatej čiaške
 • ždozrieva prvým rokom IX – X, žklíčivosť je nízka (len 20 – 50%)

Rozšírenie

 • žpôvodne južná Európa až Malá Ázia
 • žna Slovensku sa vyskytuje v najteplejších oblastiach od najnižších polôh cca do 560 m n. m.
 • žrastie najmä na vápencových podkladoch v lesostepiach s jaseňom manovým, dubom cerovým, javorom poľným, brestom hrabolistým, drieňom obyčajným a ostatnými teplomilnými druhmi rastlín

 

Ekológia

 • svetlomilná a teplomilná drevina odolná suchu

Význam

 • žpôdoochranný
 • pomerne vzácna - chránená drevina
 • ako krajinotvorný prvok