Druh: dub cerový

(Quercus cerris L.)
-> Rod: dub (Quercus) -> Čeľaď: bukovité (Fagaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny

Habitus

 • žstrom vysoký 20 – 30 m, žkoruna nepravidelná rozložitá
 • žkmeň mierne sprehýbaný (v poraste menej)
 • žkôra je hnedosivá až tmavosivá
 • žuž v mladom veku sa začína tvoriť hlboko pozdĺžne rozpukaná borka
 • žborka je strechovitá, veľmi pevná, najhrubšia z dubov  
 • borka je v puklinách hrdzavá až škoricovo hnedá

Púčiky

 • púčiky sú žpostavené po špirále
 • sú ž5 - 7 x 3 - 4 mm veľké, vajcovité, hrotité, sediace
 • žobklopené sú 0,5 – 2,5 cm dlhými čiarkovitými prílistkami, ktoré vyrastajú pod bázou púčika
 • žobalové šupiny sú viaceré, červenohnedé, plstnaté až brvité

Výhonky (letorasty)

 • letorasty sú žpomerne hrubé, slabo hranaté až ryhované, žzeleno hnedé, husto chlpaté
 • žlistové vankúšiky výrazne vystupujúce

Listy (asimilačné orgány)

 • žžlisty sú jednoduché, perovito zárezové až dielne (hĺbkou zárezu veľmi premenlivé)
 • v základnom tvare sú podlhovasto elipsovité, 5 - 13 x 3 - 6 cm veľké, laloky sú mierne prihrotené
 • žvrchná strana je tmavozelená, lesklá
 • spodná svetlozelená, trvalo chlpatá aspoň na žilách
 • žsamotné listy sú pevné, kožovité, žstopka je 0,5 – 2,0 cm dlhá

Kvety

 • žkvitne v máji, súčasne s rozvíjaním listov
 • kvety sú morfologicky podobné kvetom duba letného

Plody - semená

 • plod je ž2,5 - 4,0 x 1,5 - 2,0  cm veľká nažka (najväčšia z dubov)
 • nažka (žaluď) je podlhovasto elipsovitá, hnedej farby, uložená až do polovice v ostitej čiaške
 • ždozrieva IX – X v druhom roku !, klíčivosť je 50 – 70%

Rozšírenie

 • žJužná až juhovýchodná Európa, Južným Slovenskom prebieha severná hranica jeho rozšírenia
 • žna Slovensku sa vyskytuje najmä v pahorkatinách, priemerne do 630 m n. m.
 • žnajsevernejší súvislejší výskyt duba cerového na Slovensku je v NPR Boky (južne od Zvolena pri obci Budča - Kremnické vrchy) 500 – 550 m n. m.

Ekológia

 • žsvetlomilná a teplomilná drevina nenáročná na pôdu
 • žčasto poškodzovaná skorými (jesennými) mrazmi – mrazové trhliny na kmeni
 • vyniká ždobrou pňovou aj kmeňovou výmladnosťou (mnohé porasty duba cerového vznikli týmto spôsobom - výmladnosťou)

Význam

 • žako krycia a plodonosná drevina
 • drevo v súčasnosti nemá uplatnenie v drevárskom priemysle - najčastejšie sa používa pri výrobe vlákniny