Rod:

(Tsuga)
-> Čeľaď: (Pinaceae) -> Skupina: Nahosemenné dreviny