Kľúč na určovanie drevín

Nahosemenné  (Gymnospermae)

  • umelo vytvorená vývojová skupina semenných rastlín
  • predstavujú vývojovú skupinu semenných rastlín, do ktorej patria väčšinou dreviny  s tuhými, neopadavými, ihlicovitými, alebo šupinovitými listami
ihlicovité (ihlice)