Rod: buk

(Fagus)
-> Čeľaď: bukovité (Fagaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • ždo rodu buk patrí 10 druhov rozšírených  v Európe, východnej Ázii a v Severnej Amerike
  • žna Slovensku je tento rod zastúpený jedným druhom:
    • buk lesný (Fagus sylvatica) - je najvýznamnejšou hospodárskou drevinou, jeho podiel na lesoch Slovenska je cca 34% (v minulosti to bolo až 48%)