Rod: gaštan

(Castanea)
-> Čeľaď: bukovité (Fagaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • ždo rodu patrí cca 10 druhov mierneho pásma severnej pologule
  • žna Slovensku sa vo väčšom množstve pestuje jeden druh - gaštan jedlý (Castanea sativa)