Systematika drevín - Nahosemenné

Systematika drevnatých rastlín, charakteristika a rozdelenie nahosemenných rastlín

Semenné rastliny (Spermatophyta):

Semenné rastliny sa rozdeľujú na :

  1. Nahosemenné  (Gymnospermae)
  1. Krytosemenné  (Angiospermae)

 

Nahosemenné  (Gymnospermae)