Rod: borovica

(Pinus)
 • vždyzelené stromy (ale aj jedince krovitého vzrastu)
 • ihlice vyrastajú vo zväzkoch po 2 – 5 na krátkych brachyblastoch (skrátené vetvičky)
 • plod je šiška s drevnatými semennými šupinami, ktoré sú zakončené štítkom, z ktorého vyrastá +/- hrotitý pupok
 • šišky dozieraju druhým rokom
 • hospodársky významný rod pozostávajúci z viac ako 100 druhov, ktoré rastú v rámci severnej pologuľe od seserských lesov až po subtrópy
 • na Slovensku sa pôvodne vyskytujú tri druhy:
 1. Borovica lesná – sosna
 2. Borovica horská - kosodrevina
 3. Borovica limbová – limba

Borovice podľa počtu ihlíc na brachyblaste a umiestnenia pupku na štítku rozdeľujeme do dvoch sekcií:

 1. Pinaster - 2 až 3 ihlice na brachyblaste, pupok v strede štítku, sekcia pinaster sa podľa počtu ihlíc na brachyblaste ďalej delí na dve subsekcie:
  1. Pinea - 2 ihlice na brachyblaste, k najznámejším zástupcom subsekcie Pinea patria:
 1. Taeda - 3 ihlice na brachyblaste, k najznámejším zástupcom subsekcie Taeda, ktoré môžeme nájsť aj na Slovensku v parkoch či arborétach, zaraďujeme napr.:
 1. Strobus - 5 ihlíc na brachyblaste, pupok je na spodnom okraji štítku,  do tejto sekcie patria: