Rod: dub

(Quercus)
-> Čeľaď: bukovité (Fagaceae) -> Skupina: Krytosemenné dreviny
  • žväčšinou mohutné stromy (významné z lesníckeho hľadiska, ako aj produkciou kvalitného dreva)
  • žpúčiky sú postavené po špirále, na konci nakopené
  • žlisty sú jednoduché, opadavé aj trváce, čepeľ ± členená, ale môže byľ i celistvá
  • žkvety – dreviny jednodomé, kvety rôznopohlavné
  • žplod – nažka (žaluď) v miskovitej šupinovitej čiaške
  • ždo rodu patrí viac ako 200 druhov severnej pologule (zväčša mierneho pásma)

domáce druhy dubov rozdeľujeme do štyroch sekcií

  1. sekcia – Roburoides
  1. sekcia – Robur
  1. Sekcia – Dasica
  1. Sekcia – Eucerris