Systematika drevín - Krytosemenné

Charakteristika krytosemenných

Krytosemenné (Angiospermae - Angiospermophytina) je to vývojovo najpokročilejšia skupina spomedzi cievnatých rastlín. V drevnatej časti cievneho zväzku sú vyvinuté široké cievy – trachey a v lykovej časti sitkovice. Ich vznik (krytosemenných) pred 200 mil. rokov  v kriede súvisí pravdepodobne so zmenou klimatických podmienok – oteplenie – pokles vzdušnej vlhkosti – vznikla potreba chrániť vajíčko pred vyschnutím.

Morfológia krytosemenných

Vznikol kvet novej kvality – úplný kvet, prispôsobený opeľovaniu hmyzom. Jeho súčasťou sú:

Samičie () pohlavné orgány (výtrusné listy) krytosemenných rastlín sa volajú „plodolisty“, z ktorých zrastením navzájom vzniká piestik. Jeho dolnou časťou je semenník, ktorý uzatvára vajíčko (oplodnené vajíčko sa mení na semeno uzatvorené v plode, pričom plod vzniká premenou stien semenníka na oplodie). Hornou časťou je blizna (na blizne sa zachytávajú peľové zrná) a obe časti spája čnelka. Samčie (♂)  pohlavné orgány (výtrusné listy) – tyčinky sa delia na pelnicu (na nej sa tvorí peľ) a nitku.

Krytosemenné rastliny sa delia na dve triedy:

  1. Dvojklíčnolistové  (Dicotyledonopsida), alebo tiež magnólie (Magnoliopsida) 
  2. Jednoklíčnolistové  (Monocotyledonopsida), alebo tiež ľalie (Liliopsida)

Dvojklíčnolistové:

Jednoklíčnolistové:

Krytosemenné z hľadiska opelenia môžu byť: