Kľúč na určovanie drevín

Je príjemné byť v spoločnosti známych, ktorých poznáte aj po mene. Čo tak urobiť si známych aj zo stromov v lese, na lúke, medzi, či v záhrade? Pre začiatok ich môžete spoznať podľa ich najcharakteristickejšieho znaku – listu. Najskôr je potrebné zvládnuť trochu základnej gramatiky o listoch – „morfologická charakteristika drevín - listy“ ..........  a potom sa môžeme začať zoznamovať, napríklad aj takto:

  1. mám list → jednoduchý → celistvý → nesúmerný → porovnám → brest väzový
  2. mám list → jednoduchý → delený → perovito laločnatý → porovnám → dub plstnatý
  3. mám list → zložený → perovito zložený → nepárno perovito zložený → porovnám → jaseň manový

Prajem veľa trpezlivosti !

jednoduchý
celistvý